Presidentvalets påverkan på svensk export

Presidentvalets påverkan på svensk export

Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Under förra året ökade Göteborg sin varuexport till USA med 50 procent till ett exportvärde på över 20 miljarder […]